ˆ

Sesje Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLVI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XLVI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Nadzwyczajna XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 21 lutego 2017 r. zwołał nadzwyczajną XLV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 23 lutego 2017 r. (czwartek) na godzinę 14:3o w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 - parter.

Nadzwyczajna XLIV Sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 13 lutego 2017 r. zwołał nadzwyczajną XLIV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 15 lutego 2017 r. (środa) na godzinę 14:oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 - parter.
 

XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XLIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 24 stycznia 2017 r.(wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

XLII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XLII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 20 grudnia 2016 r. (wtorek o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XLI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

XL sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XL sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 25 października 2016 r.(wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXIX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XXXIX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 27 września 2016 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXVIII uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Góra, zgodnie z uchwałą nr XXXVII.445.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra, odbędzie się w dniu 6 września (wtorek) 2016 r. o godzinie 12:00 w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zielona Góra ul. Licealna 9 (I piętro).

XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XXXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 30 sierpnia 2016 r.(wtorek) o godzinie 9,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 22 lipca 2016 r. zwołał nadzwyczajną XXXVI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 29 lipca 2016 r. (piątek) na godzinę 13:oo do sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 - parter.

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na XXXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra, zwołaną na wniosek radnych, na dzień 4 lipca 2016 r. (poniedziałek) na godzinę 13:oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 – parter, oraz w załączeniu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

XXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XXXIV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 28 czerwca  2016 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XXXIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 31 maja  2016 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XXXII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 26 kwietnia  2016 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXXI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 11 kwietnia 2016 r. zwołał nadzwyczajną XXXI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 14:oo w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9.

XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolityz późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) zwołał XXIX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 29 marca  2016 r. (wtorek) o godzinie 11,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXIX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 22 lutego 2016 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolityz późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) zwołał XXIX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 23 lutego  2016 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).
 
Poniżej aktualny porządek obrad w związku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta Zielona Góra inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Doliną w Zielonej Górze (druk nr 308).

XXVIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolityz późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) zwołał XXVIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 2 lutego  2016 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity z późn. Zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 8 stycznia 2016 r. zwołał nadzwyczajną XXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 15 stycznia 2016 r. (piątek) o godzinie 14:oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).

Nawigacja między stronami listy informacji