ˆ

Sesje Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

X sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał X sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

IX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał IX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał VIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 9:oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

VII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał VII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 7 marca 2019 r. zwołał VI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 12 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 13:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

V sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał V sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

IV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał IV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter)

III sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał III sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

II sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał II sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Inauguracyjna I sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r. zwołał inauguracyjną sesję Rady Miasta Zielona Góra na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) na godzinę 12,oo.
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Zielona Góra odbędzie się w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego - sala posiedzeń Senatu – ul. Licealna 9 (parter).
 

LXXVI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXXVI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 30 października  2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXXV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 25 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

LXXIV uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Góra, zgodnie z uchwałą nr LXXIII.1031.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra, odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godzinie 12,oo w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze przy ul. Stefana Wyszyńskiego17c.

LXXIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXXIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

LXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXXII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 31 lipca 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek 7 radnych z dnia 11 lipca 2018 r. zwołał LXXI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015-2018) na dzień 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) na godzinę 14,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 - parter.

LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta zaprasza na LXX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta na dzień 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) na godzinę 14:00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 – parter

LXIX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXIX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §27, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2018 r. zwołał nadzwyczajną LXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015-2018) na dzień 14 czerwca 2018 r. (czwartek) na godzinę 13,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 - parter.

LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Nawigacja między stronami listy informacji