ˆ

Sesje Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LXVI sesja budżetowa Rady Miasta Zielona Góra 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LXVI sesję budżetową Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)

LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra zwołana na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) na godzinę 10.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta zaprasza do uczestnictwa w LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień
29 listopada 2022 r. (wtorek) na godzinę 1000.


Porządek obrad:
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2021 rok - druk nr 1021,
 2. nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Dzwonkowa) - druk nr 1022,
 3. nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Astrowa) - druk nr 1023,
 4. nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Iglasta) - druk nr 1024,
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego - druk nr 1032,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 1033,
 7. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta - druk nr 1034,
 8. Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - druk nr 1035,
 9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 1036,
 10. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 1037,
 11. Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze - druk nr 1038,
 12. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra - druk nr 1039,
 13. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 1040.
 1. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

LXIV nadzwyczajna sesję Rady Miasta Zielona Góra 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)

LXIII sesja Rady Miasta Zielona Góra 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LXIII sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 

LXII sesja Rady Miasta Zielona Góra 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LXII sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 

Uroczysta sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła informację Przewodniczącego Rady Miasta o uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra, która zgodnie z uchwałą nr LX.906.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra, odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze w Świdnicy ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.
 

LX sesja Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LX sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 

LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra 06 lipca 2022 r. (środa) o godz. 13.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 06 lipca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 
 

LVIII absolutoryjna sesja Rady Miasta Zielona Góra 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LVIII absolutoryjną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 
 

LVII sesja Rady Miasta Zielona Góra 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na LVII sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 (z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji poprzez HDSystem)
 
 

LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00

LV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 12.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta o terminie i porządku obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w zielonogórskiego ratusza – Stary Rynek 1.
 
 

LIV sesja Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta LIV sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (hybrydowy tryb obradowania).
 

LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra 1 marca 2022 r. (hybrydowy tryb obradowania).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta LIII sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (hybrydowy tryb obradowania).
 
 

LII sesja Rady Miasta Zielona Góra 1 lutego 2022 r. (zdalny tryb obradowania).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta LII sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 1 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 (zdalny tryb obradowania).
 
 

LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra 10 stycznia 2022 r. (Hybrydowy tryb obradowania)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta o terminie i porządku obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej w zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (hybrydowy tryb obradowania).
 

L sesja budżetowa Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2021 r. (Hybrydowy tryb obradowania)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na L sesję budżetową Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej w zielonogórskiego ratusza – Stary Rynek 1 (hybrydowy tryb obradowania).
 

XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra 30 listopada 2021. Hybrydowy tryb obradowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na XLIX sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej w zielonogórskiego ratusza – Stary Rynek 1 (hybrydowy tryb obradowania).
 
 

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra 22 listopada 2021 r. Hybrydowy tryb obradowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta na dzień 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza – Stary Rynek 1 (hybrydowy tryb obradowania).
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji