ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XLVI sesja Rady Miasta Zielona Góra 28 września 2021 r. Hybrydowy tryb obradowania

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-24 08:19:17 przez Bartosz Czerniawski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rady Miasta przesyła zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta na XLVI sesję Rady Miasta Zielona Góra zwołaną na dzień 28 wrzenia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 - HYBRYDOWY TRYB OBRADOWANIA

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Prezentacja dot. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze.
3.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021 – 2023 - druk nr 770;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 771;                                                 
3)    Programu rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021 – 2023 - druk nr 772;           
4)    przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025 - druk nr 773;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 774;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 776;
7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat - druk nr 777;
8)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze - druk nr 775;
9)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze - druk nr 783;                                                                                       
10)  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra - druk nr 778;
11)  zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021 - druk nr 779;
12)  zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 780;
13)  nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 781;
14)  uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las” - druk nr 782.
4.      Rozpatrzenie wezwania o stwierdzenie nieważności uchwały nr XLIII.700.2021 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz
z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
5.      Sprawy różne.
6.      Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Czerniawski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 07:54:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Czerniawski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 08:19:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24 08:19:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony