ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-18 14:48:49 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał XXXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra, na dzień 23 lutego 2021 r. (wtorek), na godzinę 1100 - w zdalnym trybie obradowania.
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - druk nr 648A;
 4. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Gorzowie Wielkopolskim- druk nr 655;
 5. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości - druk nr 656;
 6. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego- druk nr 659;
 7. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 660;
 8. rozpatrzenia petycji - druk nr 661;
 9. rozpatrzenia petycji - druk nr 662;
 10. rozpatrzenia petycji - druk nr 663;
 11. rozpatrzenia petycji - druk nr 664;
 12. rozpatrzenia petycji - druk nr 665;
 13. rozpatrzenia petycji - druk nr 666;
 14. rozpatrzenia petycji - druk nr 667;
 15. wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 668;
 16. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 669;
 17. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - druk nr 670.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 14:48:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 14:48:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 09:15:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony