ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXIV sesję Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-17 14:58:20 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał XXXIV sesję Rady Miasta Zielona Góra, na dzień 22 grudnia 2020 r. (wtorek), na godzinę 1000 - w zdalnym trybie obradowania.
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 3. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Zielona Góra - druk nr 612;
 4. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021 - druk nr 613;
 5. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2021 - druk nr 623;
 6. ustalenia stawki dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2021 - druk nr 624;
 7. ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk nr 626;
 8. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 - druk nr 627;
 9. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania - druk nr 628;
 10. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – druk nr 632;
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik – druk nr 633;
 12. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - druk nr 625;
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra – druk nr 630;
 14. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zielona Góra – druk nr 631;
 15. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie sposobu przeprowadzenia remontu Amfiteatru - druk nr 629.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-17 14:58:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-17 14:58:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-18 12:11:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony