ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-22 14:42:40 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał XXXI sesję Rady Miasta Zielona Góra, na dzień 27 października 2020 r. (wtorek), na godzinę 1200 - w zdalnym trybie obradowania.
 
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok szkolny 2019/2020.
 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 za lata: 2018-2019.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 5. statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 "Arkadia" w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych - druk nr 583;
 6. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 588;
 7. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 589;
 8. Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 - druk nr 590;
 9. określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 591;
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości - druk nr 592;
 11. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 593;
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020 - druk nr 594;
 13. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 595;
 14. likwidacji Noclegowni imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - druk nr 596;
 15. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik - druk nr 597;
 16. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji - druk nr 598;
 17. wyboru dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze – Druk nr 599;
 18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze – Druk nr 600.
 19. Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-22 14:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-22 14:42:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-23 09:43:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony