ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-24 13:40:44 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał XXIX sesję Rady Miasta Zielona Góra, na dzień 29 września 2020 r. (wtorek), na godzinę 1200 - w zdalnym trybie obradowania.
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Zielona Góra za pierwsze półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2019 rok - druk nr 565,
 5. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze - druk nr 566,
 6. określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 567,
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze - druk nr 568,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze - druk nr 569,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Batorego, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Zbigniewa Herberta w Zielonej Górze - druk nr 570,
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze - druk nr 571,
 11. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi ekspresowej S3 i ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze - druk nr 572,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze - druk nr 573,
 13. zwolnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć- druk nr 574,
 14. zwolnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 im. "Tęczowy Zakątek" w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć- druk nr 575,
 15. zwolnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 im. w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć- druk nr 576,
 16. zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników - druk nr 577,
 17. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 - druk nr 578.
 18. Informacje i sprawozdania:
 19. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.
 20. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 roku.
 21. Opracowanie Państwowego PowiatowegoInspektoraSanitarnego w Zielonej Górze pt. „Stan sanitarny Zielonej Góry w 2019 roku".
 22. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za 2019 r. z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019.
 23. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za 2019 r. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018 – 2019.
 24. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2019 r. oraz Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za rok 2019.
 25. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2019”
 26. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020 za 2019 r.
 27. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020 za 2019 r.
 28. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2017-2020 za 2019 r.
 29. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Polityki Senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023 za 2019 r.
 30. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020 za 2019 r.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 13:39:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 13:40:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 14:01:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony