ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXVI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-21 07:46:22 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719 z późn. zm.) oraz §27, § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, 568 i 695) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał na dzień 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), na godzinę 1100  XXVI sesję Rady Miasta Zielona Góra - w zdalnym trybie obradowania.
W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i zrealizowanych w związku z wystąpieniem COVID-19.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego - druk nr 451,
  2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze - druk nr 486,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze - druk nr 487,
  4. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze - druk nr 551,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze - druk nr 552,
  6. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze - druk nr 553,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze - druk nr 554,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zielonej Górze - druk nr 555,
  9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska - druk nr 556,
  10. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze - druk nr 557,
  11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze - druk nr 558,
  12. rozpatrzenia petycji - druk nr 506,
  13. rozpatrzenia petycji - druk nr 507,
  14. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra- druk nr 549,
  15. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra- druk nr 550,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych - druk nr 534,
  17. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd - druk nr 535,
  18. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - druk nr 536,
  19. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze - druk nr 537,
  20. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 538,
  21. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2020 - druk nr 539,
  22. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego - druk nr 540,
  23. określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 541,
  24. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 542,
  25. nadania statutu Branżowej Szkole II Stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 543,
  26. nadania statutu Branżowej Szkole II Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 544,
  27. zwolnienia wicedyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 545,
  28. zwolnienia dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 546,
  29. zwolnienia dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 547,
  30. zwolnienia dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 548,
  31. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 559,
  32. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Babimost - druk nr 560.
 4. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-21 07:43:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-21 07:46:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-21 09:04:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony