ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-03 14:22:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał, na wniosek Prezydenta Miasta, na dzień 7 lipca 2020 r. (wtorek), na godzinę 11:00 XXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra - w zdalnym trybie obradowania.

Akapit nr 2 - brak tytułu


W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.


Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i zrealizowanych w związku z wystąpieniem COVID-19.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – druk nr 424;
  2. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 – druk nr 519;
  3. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 – druk nr 519;
  4. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra;
  5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 516;
  6. powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy – druk nr 501;
  7. powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie – druk nr 502;
  8. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego (Muzeum Ziemi Lubuskiej) – druk nr 517;
  9. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 22 im. „Kraina Ekoludków" w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć – druk nr 510;
  10. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 im. „Bajka" w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć – druk nr 511;
  11. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć – druk nr 512;
  12. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze – druk nr 486;
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze – druk nr 487;
  14. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze – druk nr 488;
  15. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze – druk nr 489;
  16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Dożynkową w Zielonej Górze – druk nr 503;
  17. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra – druk nr 514;
  18. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra – druk nr 515;
  19. zwolnienia dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć;
  20. zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 wchodzącej w skład Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć;
  21. statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze;
  22. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 521;
  23. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
  24. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-lnnowacyjna w Zielonej Górze – druk nr 522;
  25. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości – druk nr 518;
  26. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze;
  27. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;
  28. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2020;
  29. wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach władz Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto";
  30. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra;
  31. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – druk nr 523.
 4. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Kwiatkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 14:12:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 14:22:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07 07:44:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony