ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra w trybie zdalnego obradowania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-19 15:19:49 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał, na wniosek Prezydenta Miasta, na dzień 21 maja 2020 r. (czwartek),
na godzinę 1300
(kadencja 2018-2023), XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra - w zdalnym trybie obradowania.
W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Akapit nr - brak tytułu

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i zrealizowanych w związku z wystąpieniem COVID-19.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 4. wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w roku 2020 - druk nr 492
 5. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - druk nr 490,
 6. wyrażenia woli udzielenia pomocy przedsiębiorcom w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości - druk nr 493,
 7. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 - druk nr 494,
 8. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 495,
 9. udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubuskiego - druk nr 496.
 10. Zamknięcie sesji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony