ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra - kontynuacja

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-27 10:48:33 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra), realizowana w zdalnym trybie obradowania, będzie kontynuowana na drugim posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godziny 12,oo.
W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję obrad Rady Miasta na żywo na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra pod linkiem  https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=zielgorasesja

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 
DRUGIE POSIEDZENIE
2. Ciąg dalszy - podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd - druk nr 469
 2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd - druk nr 470
 3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 471
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2020 roku - druk nr 472
 5. wyrażenia zgody na przekazanie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego - druk nr 474
 6. nadania imienia Technikum nr 5 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 475
 7. nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 476
 8. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze - druk nr 477
 9. włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2„Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 478
 10. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 479
 11. włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 480
 12. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 454
  3. Zamknięcie sesji.
   
   
   
  Zrealizowane punkty porządku obrad podczas pierwszego posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2020 r.
 13. Otwarcie sesji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 15. opinii i wniosku o zmianę granic miasta - druk nr 456
 16. wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa powołanego w celu wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych - druk nr 457
 17. przyjęcia zadania - zarządzania odcinkiem południowej obwodnicy miasta Zielona Góra - druk nr 458
 18. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020 - druk nr 459
 19. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 460
 20. wprowadzenia pomocy dla przedsiębiorców - ”Koronapomoc” - druk nr 483 (punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta)
 21. zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - druk nr 484 (punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta)
 22. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - druk nr 485 (punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta)
 23. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra - druk nr 461
 24. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy - druk nr 462
 25. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze - druk nr 463
 26. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra - druk nr 464
 27. przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 - druk nr 465
 28. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - druk nr 466
 29. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 - druk nr 481
 30. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 482
 31. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 450
 32. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego - druk nr 467
 33. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu- druk nr 468

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-27 10:48:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-27 10:48:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27 10:51:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony