ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXI nadzwyczajna sesję Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-22 14:04:36 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – zwołał na wniosek Prezydenta Miasta, na dzień 24 kwietnia 2020 r. (piątek) godzina 12,oo, XXI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018-2023), która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
 
  W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję obrad Rady Miasta na żywo na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra pod linkiem  https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=zielgorasesja
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 3. opinii i wniosku o zmianę granic miasta - druk nr 456
 4. wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa powołanego w celu wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych - druk nr 457
 5. przyjęcia zadania - zarządzania odcinkiem południowej obwodnicy miasta Zielona Góra - druk nr 458
 6. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2020 - druk nr 459
 7. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 460
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra - druk nr 461
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy - druk nr 462
 10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze - druk nr 463
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra - druk nr 464
 12. przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 - druk nr 465
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - druk nr 466
 14. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 - druk nr 481
 15. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 482
 16. odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - druk nr 424
 17. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 450
 18. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego - druk nr 467
 19. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu- druk nr 468
 20. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd - druk nr 469
 21. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd - druk nr 470
 22. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 471
 23. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2020 roku - druk nr 472
 24. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 22 im. „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 473
 25. wyrażenia zgody na przekazanie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego - druk nr 474
 26. nadania imienia Technikum nr 5 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 475
 27. nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 476
 28. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze - druk nr 477
 29. włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2„Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 478
 30. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 479
 31. włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 480
 32. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 454
 33. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-22 11:12:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-22 14:04:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-22 14:04:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony