ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-20 08:40:05 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zielona Góra - druk nr 420 (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza),
  2. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 421,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 422,
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Ochla-Osiedlowa i ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze - druk nr 425,
  5. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 427,
  6. zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 428,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta - druk nr 429
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga w Zielonej Górze - druk nr 430,
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze - druk nr 431,
  10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze - druk nr 432,
  11. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze - druk nr 433,
  12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze - druk nr 434.
 4. Rozpatrzenie wezwania Rady Miasta do usunięcie naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały
  nr XXXVI/1/02 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra o obrębach: Jany i Zawada dotyczącej trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia.
 5. Plan pracy Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta Zielona Góra na 2020 rok i sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta Zielona Góra w 2019 i 2018 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 08:37:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 08:40:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 09:52:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony