ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XVI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-21 12:34:07 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XVI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Zielonej Górze - druk nr 325,
  2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze - druk nr 331,
  3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze - druk nr 332,
  4. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze - druk nr 333,
  5. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum nr 4 Sportowego im. Tadeusza Ślusarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze - druk nr 334,
  6. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5  w Zespole Edukacyjnym nr 1 im. Jeana de La Fontaine'a w Zielonej Górze - druk nr 335,
  7. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum Specjalnego nr 11 im. Hansa Christiana Andersena w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 336,
  8. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze - druk nr 337,
  9. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze - druk nr 338,
  10. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Zielonej Górze - druk nr 339,
  11. stwierdzenia zakończenia działalności  Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy  w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 340,
  12. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze - druk nr 341,
  13. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze - druk nr 342,
  14. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze w pięcioletnie Technikum Nr 3  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze - druk nr 343,
  15. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4  w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze w pięcioletnie Technikum nr 4  w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze - druk nr 344,
  16. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5  w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w pięcioletnie Technikum nr 5  w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 345,
  17. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze - druk nr 346,
  18. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Zielonej Górze - druk nr 347,
  19. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zielonej Górze - druk nr 348,
  20. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze - druk nr 349,
  21. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego  im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze - druk nr 350,
  22. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze w czteroletnie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze - druk nr 351,
  23. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego  im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcącego  im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze - druk nr 352,
  24. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego  im. kpt. pilota Eugeniusza Horbaczewskiego  w Zielonej Górze w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcącego  im. kpt. pilota Eugeniusza Horbaczewskiego  w Zielonej Górze - druk nr 353,
  25. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego  im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcącego  im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze - druk nr 354,
  26. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze - druk nr 355,
  27. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze - druk nr 356,
  28. stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 357,
  29. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze do wymogów określonych ustawą Prawo oświatowe - druk nr 363,
  30. woli przystąpienia Miasta Zielona Góra do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- druk nr 358,
  31. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze - druk nr 321,
  32. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze - druk nr 360,
  33. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska - druk nr 361,
  34. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Nowej w Zielonej Górze - druk nr 362,
  35. określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 323,
  36. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego - druk nr 324,
  37. zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 359,
  38. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2019 - druk nr 364.
 5. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 12:34:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 12:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 12:35:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony