ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-25 07:29:58 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał XV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 29 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra - druk nr 287,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 288,
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 293,
  4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze - druk nr 294,
  5. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pomorskiego i osiedla Śląskiego w Zielonej Górze - druk nr 295,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pomorskiego i osiedla Śląskiego w Zielonej Górze - druk nr 296,
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze - druk nr 297,
  8. Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - druk nr 298,
  9. rozpatrzenia petycji - druk nr 299,
  10. rozpatrzenia petycji - druk nr 300,
  11. rozpatrzenia petycji - druk nr 301,
  12. rozpatrzenia petycji - druk nr 302,
  13. rozpatrzenia petycji - druk nr 303,
  14. rozpatrzenia petycji - druk nr 304,
  15. rozpatrzenia petycji - druk nr 305,
  16. rozpatrzenia petycji - druk nr 306,
  17. rozpatrzenia petycji - druk nr 307,
  18. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 308,
  19. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” - druk nr 310,
  20. wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - druk nr 311.
 4. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 309.
 5. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-25 07:29:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-25 07:29:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25 07:38:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony