ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

X sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-19 12:53:29 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał X sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 3. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w 2018 r., debata nad Raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 193.
  Raport  jest zamieszczony na stronie internetowej
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2018 rok oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2018 rok - druk nr 194,
  2. absolutorium za 2018 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 195.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 196,
  2. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - druk nr 197,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020"- druk nr 198,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa - druk nr 199,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci - druk nr 200,
  6. rozpatrzenia petycji - druk nr 201,
  7. rozpatrzenia petycji - druk nr 202,
  8. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 203,
  9. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 204,
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze - druk nr 205,
  11. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze - druk nr 206,
  12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze - druk nr 207,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze - druk nr 208,
  14. wyrażenia woli do przystąpienia do partnerstwa powołanego w celu realizacji projektu pn. „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra” - druk nr 209,
  15. powołania Rady Społecznej Hospicjum w Zielonej Górze - druk nr 210,
  16. likwidacji Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze - druk nr 211,
  17. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze - druk nr 212,
  18. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 28 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze - druk nr 213,
  19. zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 214,
  20. wzniesienia pomnika ks. Kazimierza Michalskiego - druk nr 215.
 6. Podjęcie apelu w sprawie zwiększenia limitu miejsc w zielonogórskich szkołach średnich - druk nr 192.  
 7. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020 za 2018 r.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020 za 2018 r.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2017-2020 za 2018 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020 za 2018 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 12:53:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 12:53:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 12:57:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony