ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

IX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-23 13:02:55 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał IX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 9oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Raportu o stanie Miasta Zielona Góra.
 3. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2018 r. oraz Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za rok 2018,
   sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 154,
  2. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 155A,
  3. powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 167,
  4. rozpatrzenia petycji - druk nr 168,
  5. rozpatrzenia petycji - druk nr 169,
  6. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 170,
  7. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 171,
  8. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 172,
  9. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 173,
  10. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze - druk nr 174,
  11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze - druk nr 175,
  12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr 176,
  13. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 177,
  14. zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze - druk nr 178,
  15. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych - druk nr 179,
  16. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2018 rok - druk nr 180,
  17. podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - druk nr 181.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-23 13:02:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-23 13:02:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23 13:09:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony