ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-14 09:17:56 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał III sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2018 – 2023) na dzień 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Miejskiego Komisarza Wyborczego o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał i apelu w sprawach:
  1. Uchwała budżetowa miasta Zielona Góra na rok 2019 - druk nr 1150,
  2. Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1149,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Długą, ul.1 Maja i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze - druk nr 16,
  4. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 18,
  5. ustalenia regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 19,
  6. uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 20,
  7. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 21,
  8. pomnika przyrody - druk nr 22,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 23,
  10. przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra" - druk nr 24,
  11. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze - druk nr 25,
  12. do PKP Intercity S.A. w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra-Warszawa i Warszawa-Zielona Góra - druk nr 26,
  13. ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki – druk nr 27,
  14. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – druk nr 28,
  15. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 29,
  16. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania – druk nr 30,
  17. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018 – druk nr 31,
  18. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 32,
  19. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 33,
  20. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 – druk nr 34.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Grześkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 09:17:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 09:17:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 09:59:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony