ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2018-09-20 13:24:03 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXXV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 25 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Zielona Góra za pierwsze półrocze 2018 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Sprawozdanie .
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zielona Góra w latach 2018 - 20120" - druk nr 998,
  2. nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 1022,
  3. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie Programu badania niepłodności pierwotnej u par zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 1053,
  4. nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 1058,
  5. nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra - druk nr 1086,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 1087,
  7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - druk nr 1091,
  8. zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1092,
  9. zwolnienia dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1093,
  10. zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1094,
  11. zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. 4 Adama Mickiewicza w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1095,
  12. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1098,
  13. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 18 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1099,
  14. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 „Bajka” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1100,
  15. zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć - druk nr 1101,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 1102,
  17. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018 - druk nr 1103,
  18. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018 - druk nr 1104,
  19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga w Zielonej Górze - druk nr 1096,
  20. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze - druk nr 1097,
  21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze - druk nr 1105,
  22. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Józefa Sowińskiego i ul. Zielonej w Zielonej Górze - druk nr 1106,
  23. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie GPZ "Krośnieńska" i ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze - druk nr 1107,
  24. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze - druk nr 1108,
  25. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze - druk nr 1109,
  26. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 1110,
  27. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 1111,
  28. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2018 - druk nr 1112,
  29. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018 - druk nr 1113.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-20 13:23:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-20 13:24:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-20 13:39:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony