ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 14:16:41 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.) zwołał LXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencja 2015 – 2018) na dzień 29 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1 (parter).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2017 r. oraz Ocena zasobów pomocy społecznej.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty - druk nr 989,
  2.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 994,
  3. określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców - druk nr 995,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018 - druk nr 996,
  5. nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 997,
  6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 482 obręb 36 przy ul. Pszennej w Zielonej Górze - druk nr 999,
  7. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a - druk nr 1000,
  8. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra w ramach projektu pn.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” - druk nr 1001,
  9. Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra - druk nr 1002,
  10. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 1006,
  11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 1007,
  12. wyboru dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - druk nr 1010,
  13. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018 - druk nr 1011,
  14. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 1012,
  15. udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego - druk nr 1013,
  16. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 1014,
  17. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze - druk nr 1015.
 5. Podjęcie obwieszczeń w sprawach:
  1. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze - druk nr 1004,
  2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 1005,
  3. sprostowania błędów - druk nr 1003.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 14:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 14:16:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 11:33:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony