ˆ

Sesje Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) zwołał LX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 28 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

LIX sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z §4 ust. 1 uchwały nr XIX.150.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra  z późn. zm. zwołał LIX sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LVIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał LVIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

Nadzwyczajna LVII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - tekst jednolity), na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 listopada 2013 r.zwołał nadzwyczajną LVII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 15 listopada 2013 r. (piątek) o godzinie 15,3o  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał LVI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 29 października 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał LV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 24 września 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - tekst jednolity), na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 września 2013 r.zwołał LIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 10 września 2013 r. (wtorek) o godzinie 12,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał LIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 27 sierpnia 2013 r. (wtorek)  o godzinie 9,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

Nadzwyczajna LII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity), na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 lipca 2013 r. - zwołał nadzwyczajną LII sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 23 lipca 2013 r. (wtorek) o godzinie 12,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

LI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał LI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

L sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał L sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 28 maja 2013 r. (wtorek)
o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity), na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 kwietnia 2013 r. - zwołał nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 7 maja 2013 r. (wtorek) o godzinie 14,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLVIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity) zwołał XLVIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745- tekst jednolity), na wniosek 7 radnych z dnia 5 kwietnia 2013 r. - zwołał nadzwyczajną XLVII sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 16 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 14,45 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity), na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 kwietnia 2013 r. - zwołał nadzwyczajną XLVI sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 16 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 14,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn. zm.) zwołał XLV sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn. zm.), na wniosek radnych z dnia 6 marca 2013 r. - zwołał nadzwyczajną XLIV sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 12 marca 2013 r. (wtorek) o godzinie 12,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn. zm.) zwołał XLIII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014) w dniu 26 lutego 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLII sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn. zm.) zwołał XLII sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014)  w dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godzinie 9,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t. j. z późn. zm.) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 1200 z późn. zm.) zwołał XLI sesję Rady Miasta Zielona Góra (kadencji 2010 – 2014)  w dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek) o godzinie 9,oo  w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).
 

Nawigacja między stronami listy informacji