ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje nieudostępnione oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA:   wniosek o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej zamieszczono jako załącznik do pobrania u dołu strony.
 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP
 
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na  pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry.
KONTAKT
Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
IV piętro, pokoje nr 415, 416
tel.: (+48) 068 45 64 416, (+48) 068 45 64 415 fax: (+48) 068 45 64 155
email.:
 
 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 - tekst jednolity)
adres:   
 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, czyli niezależnie działający serwis internetowy składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
.
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej było i jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 
Ustawie muszą się podporządkować władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Wspomniana ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych.
 
Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Prezydent Miasta Zielona Góra może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym z realizacją wniosku.
Ustaloną indywidualnie opłatę można wnieść w kasach Urzędu Miasta Zielona Góra lub na konto:
PKO BP SA Zielona Góra Nr rachunku 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
 
Poniżej:
- wniosek o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-19 11:19:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-19 11:19:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-04 09:36:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 
8 grudnia 2021 r. weszły w życie regulacje prawne dotyczące zasad udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji zamieszczono w  ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Treść Ustawy (tekst ujednolicony).
 
Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;
 
Natomiast zgodnie z art. 15 ustawy warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
- obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego;
- obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
- zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji;
- informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.
 
Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:
- z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
- z przepisów innych ustaw;
- z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.
 
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-04 09:46:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-04 09:46:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-15 09:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »