ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-10-04 09:46:37 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr - brak tytułu

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 
8 grudnia 2021 r. weszły w życie regulacje prawne dotyczące zasad udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji zamieszczono w  ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Treść Ustawy (tekst ujednolicony).
 
Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;
 
Natomiast zgodnie z art. 15 ustawy warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
- obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego;
- obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
- zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji;
- informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.
 
Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:
- z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
- z przepisów innych ustaw;
- z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.
 
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
 
« powrót do poprzedniej strony