ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-19 11:42:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

  1. Studium zostało uchwalone w 2000 roku poprzez przyjęcie uchwały Nr XXIV/256/2000 przez Radę Miasta Zielona Góra.

  2. W sierpniu 2008 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXVIII/392/08, którą uchyliła dokument z 2000r.

  3. W grudniu 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr III/19/10 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  4. W marcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIV.556.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  5. W czerwcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXVIII.599.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  6. W czerwcu 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XVIII.139.2015 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

Studium określa zasady polityki przestrzennej i rozwoju miasta Zielona Góra oraz występujące uwarunkowania ich realizacji. Opracowanie to nie określa czasookresu przyjętych rozwiązań. Dokument zawiera następujące części:
 
  • tekstową, składającą się z tomu dotyczącego uwarunkowań oraz tomu dotyczącego kierunków polityki przestrzennej;

  • graficzną, składającą się z 9 rysunków, na których zobrazowano uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego z podziałem na różne dziedziny tematyczne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych: Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego.

Zdefiniowane w studium cele i kierunki rozwoju przestrzennego miasta winny umożliwić osiągnięcie stabilizacji: przestrzennej, programowej, środowiskowej, społecznej i technicznej, zachowując jednocześnie cechy i zasady zgodne z warunkami zrównoważonego rozwoju miasta.
« powrót do poprzedniej strony