ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
planu miejscowego.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ignacego Łukasiewicza w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu planu miejscowego.