ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

dotyczące przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko