ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Amelii w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słubickiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu planu miejscowego.
 
           

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego