ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany planu miejscowego
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu zmiany planu miejscowego
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoprojektu zmiany planu miejscowego.