ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Informacja ogłoszona dnia 2015-02-27 14:42:27 przez Monika Praska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 – tekst jednolity) oraz w związku z uchwałą nr XIX.154.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze, obejmującego obszar ograniczony: od północy - ul. Lechitów; od zachodu -  ul. Nową; od południa i od wschodu - terenami leśnymi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej  22,
sala nr 810, o godzinie 13.00.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze
 
     Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 9 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r.  z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze, obejmującego obszar określony j.w., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 809, 65-424 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 14.00.
     Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: w terminie od 9 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.
     Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
     Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-27 14:40:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Praska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-27 14:42:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Praska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-27 13:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony