ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-16 08:16:50 przez Monika Praska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII.295.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4, dla obszaru ograniczonego: ul. Bohaterów Westerplatte, ul. dr Pieniężnego, ul. Aleja Niepodległości i ul. Kupiecką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, pokój nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, sala nr 810, o godzinie 14.00.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017r.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
     Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2017r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4 dla terenu j.w., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, pokój nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
     Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres w terminie od 26 stycznia do 3 marca 2017r.
     Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
     Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-16 08:16:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Praska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-16 08:16:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Praska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-16 08:16:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony