ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-27 07:47:00 przez Dagmara Jaros, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwał nr XXVI.269.2015, XXVI.270.2015 i XXVI.272.2015 z dnia 21 grudnia 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej w Zielonej Górze;
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze;
 wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 listopada do 25 listopada 2016r., w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810 o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016r.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, w dniach od 3 listopada do 25 listopada 2016r. z ww. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w terminie od 3 listopada do 9 grudnia 2016r.
Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Jaros
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Jaros
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-27 07:46:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-27 07:47:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dagmara Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-27 07:47:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony