ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
planu miejscowego.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

dotyczące przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 18 oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Amelii w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Budowlanej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego  
w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu planu miejscowego.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

Nawigacja między stronami listy informacji