ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego
.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Wiśniową i ul. Ogrodową w Zielonej Górze oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Poznańskiej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice
w Zielonej Górze oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze
oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu miejscowego
.
 

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
 
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze
oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji