ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o przesłaniu wniosków o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 13:54:54 przez Maciej Kościelniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 10 grudnia 2021 r., złożony przez Pana Tomasza Wosia i Pana Jarosława Ogórka, reprezentujących Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Turbiny Gazowej w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. przy ul. Zjednoczenia 103 w Zielonej Górze.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne lub ustne wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (p. 109 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Zielona Góra zawiadamia strony postępowania o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze i Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w przypadku opinii stwierdzającej taką konieczność – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kościelniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 13:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Kościelniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 13:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Kościelniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 13:54:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony