ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 11:47:41 przez Ewa Szymańska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia strony postępowania, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: Planowana zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni zabudowy 3,8049 ha” realizowanego na terenie działek nr ewid. 236/3, 239/7, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/14, 239/17 obr. 0051 w Zielonej Górze, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne lub ustne wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra (p. 108 budynku przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze) w godz. 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 11:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Szymańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 11:47:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Szymańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 11:47:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony