ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie drogi ul. Przylep-Morelowa, na działkach nr 489/6, 487/3, 488/3, 486/9, 533, 531/1 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z urządzeniami, na działce nr 286/4 i 975 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 413/1, 413/4, 413/5, 413/7 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci oświetlenia drogowego ze słupami oświetlenia drogowego, na działkach nr 159, 166, 193, 195/2 obręb 0051 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr 503, 92/19, 92/18, 92/17, 92/21 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 200/7, 439, 226/2, 229/2, 495/1 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach 223, 151/1, 148/3, 27/5, 27/4, 27/8, 27/7 obręb 0046 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działce nr 286/7 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 161, 542, 359/4 obręb 0032 przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestyji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 586/1, 585/1, 89 obręb 0053 sołectwo Ługowo w Zielonej Górze.