ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 765/114, 765/115, 765/116 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej- linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV, na działkach nr 54/28, 788/7, 788/11, 1044, 1083/3, 1083/8, 1083/9, 1084/1, 1085/3, 1086/3, 1087/3, 1088/3, 1098/10 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 375/34 i 375/45 obręb 0045 sołectwo Drzonków w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 160/4, 477, 620/2 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 268, 269, 274/1 obręb 0059 sołectwo Łężyca w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu: w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 200, 399/4, 373, 366, 199, 208, 212, 368, 201 obręb 0059 sołectwo Łężyca oraz na działkach nr 765/3, 765/4, 765/5, 752/2, 207, 177, 369/3, 778 obręb 0058 sołectwo Krępa w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku, na działkach nr 756/35, 756/33, 329 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:przebudowie napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, na działkach nr 372, 376, 451/1 obręb 0051 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i złącza, na działkach nr 125, 73/9, 73/8, 74/1 obręb 0021 przy ul. Zacisze w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych, na działkach nr 250/2, 250/4, 284/1, 293/1, 302, 250/1, 150/4, 250/3 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i przyłączem, na działkach nr 56/4, 61/9, 61/6 obręb 0059 sołectwo Łężyca w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 204/3, 207/5, 160/3 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łużycka – Braniborska w Zielonej Górze, na działkach nr 373, 375, 525, 301/4, 532, 531, 325/1 obręb 0032 przy ul. Chmielnej, ul. Kombatantów, działkach nr 771/10, 764/1 obręb 0033 przy ul. Wrocławskiej, działkach nr 623, 49, 90, 98, 99/1, 99/2, 107, 108, 109, 135 obręb 0034 przy ul. Wrocławskiej, ul. Lechitów, ul. Grzegorza, ul. Chochlika, działkach nr 208/1, 206, 29/15, 89/1, 29/13, 29/14, 29/16 obręb 0035 przy ul. Nowej, ul. Lechitów, ul. Wrocławskiej, ul. Pułkownika Witolda Pileckiego w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 200, 399/4, 373, 366, 199, 208, 212, 368, 201 obręb 0059 sołectwo Łężyca oraz na działkach nr 765/3, 765/4, 765/5, 752/2, 207, 177, 369/3, 778 obręb 0058 sołectwo Krępa w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami, na działce nr 297/9 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 344/3, 344/4, 344/7, 344/10, 975 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 350/15, 350/23, 350/24, 976 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 443/15, 443/16, 443/22, 443/23, 995 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 172/2, 493/2 obręb 44 sołectwo Racula w Zielonej Górze.