ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych, na działkach nr 200/1, 68/6, 68/2, 68/3, 199/1 obręb 0020 przy ul. Zacisze w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ø 63 mm, na działkach nr 372, 375, 368/2 obręb 0032 przy ul. Kombatantów i działce nr 769 obręb 0033 przy ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze