ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działce nr 409/7 obręb 55 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie drogi z siecią kanalizacji deszczowej, na działkach nr 2053/1, 935/2, 2029/1, 2029/2, 2029/4, 2043/2, 2062 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej, wraz z urządzeniami i przyłączami, na działkach nr 510/16, 510/18, 973 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie dróg wewnętrznych zakończonych placami manewrowymi wraz z budową chodników, zjazdów do posesji oraz budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, na działkach nr 728/1, 730/1, 731, 732 obręb 44 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowa linii kablowej SN 15kV, na działkach nr 147, 193/1, 146/3 obręb 20 w Zielonej Górze oraz na działkach nr 125, 68/26, 68/25, 68/17 obręb 21 w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 154/7, 154/6, 155/36, 155/24 obręb 55 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.