ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:zmianie decyzji nr 151/2018 z dnia 17 października 2018 r., znak: DR-WZ.6733.152.2018.AW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, na działkach nr 241/3, 242/1, 183/4, 183/3, 40/3, 36/2, 36/1, 193, 184, 70/33, 70/60, 193/1, 70/61 obręb 52 sołectwo Sucha oraz na działkach nr 49, 812/5 obręb 45 sołectwo Drzonków w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej SN- 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz słupa linii napowietrznej średniego napięcia, na działkach nr 292/5, 292/12, 292/16, 292/17, 978 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 16/3, 16/4, 23, 257/2, 294/4, 391/2 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 499/1, 503 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 10/85, 10/86 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej- linia kablowa nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działce nr 289/6 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 2017/1, 2017/2, 2017/3 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 277/4, 277/5, 280, 282 obręb 0051 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 756/7, 756/34 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z urządzeniami dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr 760/1, 997, 1063, 2323 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na działce nr 29/4 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz urządzeniami, na działce nr 869 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm i odcinka sieci wodociągowej ø 110 mm, na działkach nr 44, 35/8 obręb 0005 przy ul. Ludowej w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej wraz urządzeniami i przyłączami, na działkach nr na działkach nr 712/63, 717/1, 717/3, 717/4, 1058 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami, na działkach 716/13, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/20, 716/21, 716/22 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kablowej nn wraz z montażem szafki, na działkach nr 9/7, 89, 586/1 obręb 0053 sołectwo Ługowo w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:rozbiórce i budowie przepustu pod drogą wewnętrzną ul. Ochla-Strumykowa, oraz budowie drogi z siecią elektryczną oświetleniową ul. Ochla-Strumykowa oraz, na działkach nr 936, 2017/6, 935/2, 926/2 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 283 ul. Zatonie-Zielonogórska z ul. Zatonie- Leśna, budowie odcinka chodnika- ul. Zatonie-Zielonogórska, oraz budowie odcinka drogi ul. Zatonie-Leśna wraz ze zjazdem do projektowanego budynku handlowo-usługowego, na działkach nr 372, 376, 451/1 obręb 51 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami (montaż szafki kablowej oraz złącza), na działkach nr 163/3, 218/7, 749, 763 obręb 58 sołectwo Krępa w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej- linia kablowa nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 927, 47/8 obręb 47 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Nawigacja między stronami listy informacji