ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działce nr 257 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 567, 564/1 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej- linia kablowa nn-0,4kV wraz z urządzeniami dla zasilania energią elektryczną czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na działkach nr 409, 842 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej- linii kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 176/1, 917 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie (ustawieniu) dwóch segmentów trybun sportowych, na działce nr 85/4 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami, na działkach nr 325/6, 325/12 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz urządzeniami, na działce nr 365/23 obręb 0051 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, na działkach nr 673, 674/1, 369/54, 349/2, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9, 349/10, 349/11, 349/12, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 352 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej, na działce nr 494/1 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działce nr 714/15 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie odcinków drogi nr 007237F ul. Zawada-Osiedlowa, Zawada-Orzechowa, na działkach nr 1260/3, 1300 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci energetycznej kablowej  nn 0,4 kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 308/1, 301/11 obręb 0032 przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na działkach nr 404/2 i 404/5 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.