ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W sprawie rejestracji psów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-03-17 11:48:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przypomina, że § 1 załącznika do uchwały Nr XLVII/357/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania nakłada na mieszkańców Zielonej Góry obowiązek zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla oraz zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny.
Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 1.500 zł lub karze nagany.
Przypominamy ponadto, że w miejscach publicznych nie należy pozostawiać psa bez opieki. Należy prowadzić go na smyczy i w kagańcu, natomiast jego uwalnianie ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że osoba nadzorująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Naruszenie w/w zasad zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Akapit nr - brak tytułu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przypomina o obowiązku zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla oraz zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny
« powrót do poprzedniej strony