ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
 
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 13 listopada 2018 r. znak: WZŚ.411.148.2018.DT oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: NZ.9022.488.2018.AK wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu, gdyż realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy, a we wniosku przedstawiono uwarunkowania wynikające z art. 49 niniejszej ustawy, umożliwiające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, w świetle art. 48 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezydent Miasta Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Sowiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 07:44:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Kościelniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 07:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Kościelniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 07:44:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn.: „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Rogowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rogowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-19 10:40:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Kościelniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-19 10:43:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Kościelniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 11:42:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynków do rejestru zabytków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu na wniosek współwłaścicielki nieruchomości oraz z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego dawnej wytwórni koniaków i szampana A. Krumnow & Co., obecnie budynku mieszkalno-usługowego, położonego przy Placu Jana Matejki nr 20 i nr 21, na działkach o nr ewid. 219/3 i 219/2, w miejscowości Zielona Góra, gmina Zielona Góra o statusie miejskim, powiat grodzki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Domagalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-16 13:20:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-16 13:20:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15 11:08:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji