ˆ

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na 2022 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji