ˆ

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na 2022 r.

Struktura menu

Pozycja menu: Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2022 r.