ˆ

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Struktura menu

Pozycja menu: Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji