ˆ

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 365/60 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Pszenna w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuję, że została wydana decyzja nr 11/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 365/60 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Pszenna w Zielonej Górze.
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 11/2023 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.302.2022.AM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 12:53:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 12:53:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 12:58:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 46/3 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 303/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 46/3 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
         Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 303/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.506.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 06 stycznia 2023 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Nguyen_Zienkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-23 10:21:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-23 10:21:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-23 10:24:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie linii 220kV będącej częścią inwestycji pn. przebudowa istniejącej linii 220kV Leśniów- Żukowice kolidującej z zakładem Stelmet S.A., na działkach nr 153/1, 230, 159/1, 229, 246 obręb 0048 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuję, że została wydana decyzja nr 127/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii 220kV będącej częścią inwestycji pn. przebudowa istniejącej linii 220kV Leśniów- Żukowice kolidującej z zakładem Stelmet S.A., na działkach nr 153/1, 230, 159/1, 229, 246 obręb 0048 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze.
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 127/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6733.122.2022.AW można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 16 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Winograd
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-16 14:40:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-16 14:40:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16 14:44:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 236/3 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Orchidei w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuję, że została wydana decyzja nr 298/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 236/3 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Orchidei w Zielonej Górze.
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 298/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.278.2022.AM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 16 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-16 11:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-16 11:22:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16 11:29:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 15/3 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 293/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 15/3 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
         Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 293/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.505.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 08 grudnia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Nguyen-Zienkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-08 13:46:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-08 13:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08 13:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i trzydziestu sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 70/450, 70/199, 70/200 oraz na części działki nr 70/202 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 288/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i trzydziestu sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 70/450, 70/199, 70/200 oraz na części działki nr 70/202 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze.
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 288/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.499.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia 11 grudnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Nguyen-Zienkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 14:51:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 14:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 14:55:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 70/213, 70/214 oraz na części działek nr 70/219, 70/220 i 70/451 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 280/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 70/213, 70/214 oraz na części działek nr 70/219, 70/220 i 70/451 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze.
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 280/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.500.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Nguyen-Zienkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-08 13:37:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-08 13:37:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08 13:40:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na rozbudowie istniejącej hali logistyczno – magazynowo – usługowo - produkcyjnej wraz z częściami administracyjno – socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 218, 219, 222 obręb 0055 położonych przy ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

           Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 277/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej hali logistyczno – magazynowo – usługowo - produkcyjnej wraz z częściami administracyjno – socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 218, 219, 222 obręb 0055 położonych przy ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna w Zielonej Górze.
 
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 277/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.244.2022.AK można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze,  ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 04 listopada  2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dudzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-04 09:23:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-04 09:28:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04 10:50:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 123 obręb 0049 sołectwo Jarogniewice w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

           Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 269/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 123 obręb 0049 sołectwo Jarogniewice w Zielonej Górze.
 
     Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 269/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.214.2022.AM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 27 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-27 14:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-27 14:59:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27 15:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie zespołu hal logistyczno – magazynowo – usługowo – produkcyjnych z zespołami zabudowy administracyjno – socjalnej oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 194, 195, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200, 201, 202, 203 oraz częściach działek nr 307 i 309 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 221/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno – magazynowo – usługowo – produkcyjnych z zespołami zabudowy administracyjno – socjalnej oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 194, 195, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200, 201, 202, 203 oraz częściach działek nr 307 i 309 obręb 0055 sołectwo Nowy Kisielin w Zielonej Górze.
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 221/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.115.2022.AK można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze,  ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 21 września 2022 r. do dnia 4 października 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 14:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 14:59:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 15:07:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 239/7 i 239/17 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Orchidei w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuję, że została wydana decyzja nr 240/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 239/7 i 239/17 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Orchidei w Zielonej Górze.
 
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 240/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.163.2022.AM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 13 września 2022 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-30 14:58:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-30 14:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30 15:04:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 66/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali dla istniejącej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Dział Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze, na działce nr 86 obręb 0035 w Zielonej Górze.
 
         Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 66/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6733.65.2022.KM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 7 lipca 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 11:10:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 11:10:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 11:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 22 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 315/1, 317/1, 331/1, 543/1, 551, 445 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 173/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 22 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 315/1, 317/1, 331/1, 543/1, 551, 445 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze.
 
        Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 173/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.240.2021.ED można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 08.06.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 13:55:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 13:56:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 14:23:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą na działce nr 68 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 147/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą na działce nr 68 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
 
        Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 147/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.274.2022.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 03 czerwca 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 14:05:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 14:05:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 14:15:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 338/2 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 117/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 338/2 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 117/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.507.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 15:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 15:34:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 15:39:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 12 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 119/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 12 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
          Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 119/2022 o warunkach zabudowy oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6730.508.2021.AD można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 15:12:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 15:12:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14 15:31:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ø500 mm w zadaniu p.n. „Drugostronne zasilanie w wodę Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM) i Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie (LPP) z uwzględnieniem nowo powstałej strefy przemysłowej przyległej do ul. Kętrzyńskiej w Zielonej Górze”, na działce nr 231/7 obręb 0014 i działkach nr 230/13, 230/6 obręb 0054 w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 22/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ø500 mm w zadaniu p.n. „Drugostronne zasilanie w wodę Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM) i Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie (LPP) z uwzględnieniem nowo powstałej strefy przemysłowej przyległej do ul. Kętrzyńskiej w Zielonej Górze”, na działce nr 231/7 obręb 0014 i działkach nr 230/13, 230/6 obręb 0054 w Zielonej Górze.
 
         Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 22/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6733.5.2022.KM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 29 marca 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 14:09:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 14:10:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-15 14:14:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z komorą wodociągową w zadaniu p.n. „Drugostronne zasilanie w wodę Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM) i Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie (LPP) z uwzględnieniem nowo powstałej strefy przemysłowej przyległej do ul. Kętrzyńskiej w Zielonej Górze”, na działkach nr 231/8, 231/2, 231/6, 231/7 obręb 0014 w Zielonej Górze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że została wydana decyzja nr 4/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z komorą wodociągową w zadaniu p.n. „Drugostronne zasilanie w wodę Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM) i Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie (LPP) z uwzględnieniem nowo powstałej strefy przemysłowej przyległej do ul. Kętrzyńskiej w Zielonej Górze”, na działkach nr 231/8, 231/2, 231/6, 231/7 obręb 0014 w Zielonej Górze.
 
Z treścią decyzji Prezydenta Miasta nr 14/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy znak: DR-WZ.6733.141.2021.KM można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 15:01:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 15:02:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 15:10:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej wraz z armaturą w przedsięwzięciu „Budowa rurociągu wodociągowego tranzytowego Łężyca – Przylep w Zielonej Górze”, na działce nr 626/7 obręb 0060 przy ul. Przylep-Lotnicza, działkach nr 536/1, 816, 6/11, 6/12, 6/13, 642/3, 451/6, 451/5 obręb 0060 sołectwo Przylep, działkach nr 450/6, 449/5 obręb 0059 sołectwo Łężyca, działkach nr 451/2, 450/2, 12/6 obręb 0001 przy ul. Melpomeny - ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-14 14:06:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-14 14:07:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14 15:17:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie magistralnej sieci cieplnej 2xDN400/560 od komory KVI-6 przy ul. Tadeusza Konicza do komory KII-9 przy ul. Stanisława Staszica, na działkach nr 114/13, 98, 94, 86/17, 85, 59/31, 80, 81/1, 187, 186/1, 54/7, 59/28 obręb 0016 przy ul. Ludwika Zamenhofa - ul. Ludwika Waryńskiego - ul. Wazów - ul. Sportowej - ul. Dolnej - ul. Stanisława Wyspiańskiego - ul Zakręt w Zielonej Górze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-22 13:17:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-22 13:17:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22 13:20:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji