ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, celem uzgodnienia, oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku i przedłużeniu terminu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 127/1 obręb 0055 położonej przy ul. Nowy Kisielin – Świerkowa w Zielonej Górze.