ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/14 obręb 0046 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze

Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 115/37 obręb 0047 przy ul. Ochla-Dębowa Polana w Zielonej Górze

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego, na działkach nr 898/2 i 1374 obręb 0057 sołectwo Zawada w Zielonej Górze.