ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 389/27 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Księżnej Doroty w Zielonej Górze, do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Klimatu i Środowiska, celem uzgodnienia, oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/62 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa domu jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 300/9 obręb 0045 przy ul. Drzonków-Modrzewiowa w Zielonej Górze