ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 389/27 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Księżnej Doroty w Zielonej Górze, do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Klimatu i Środowiska, celem uzgodnienia, oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-13 12:51:35 przez Anna Winograd

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,  13 maja 2022 r.
DR- WZ.6730.482.2021.AM
              rbbiwz
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 389/27 obręb 0051 przy ul. Zatonie-Księżnej Doroty w Zielonej Górze, do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Klimatu i Środowiska, celem uzgodnienia.
            Jednocześnie zgodnie z art. 36 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na oczekiwanie na dokonanie uzgodnień przez organa, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 13 czerwca 2022 r.
Informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
            Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 68 454 46 68.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 12:51:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Winograd
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 12:51:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Winograd
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 12:51:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony