ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-26 14:47:00 przez Katarzyna Maślana, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze

Akapit nr 2 - brak tytułu

DR- WZ.6730.222.2021.AD
        
          Na podstawie 10 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam, że do wszczętego, na wniosek Pana Jarosława Berent, postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze, w trakcie trwania procedury wpłynęły opinie, dotyczące postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy.
 
          W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony w postępowaniu mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym projektem decyzji, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.
           
         Jednocześnie zawiadamiam o wydaniu postanowienia, informującego, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji, nie jest możliwe do załatwienia w terminie określonym w art. 35 KPA, ze względu na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. Na postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
          Zgodnie z art. 37 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
 
          Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maślana
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 14:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maślana
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 14:47:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maślana
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26 14:47:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
77 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony