ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-19 14:40:09 przez Anna Winograd, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 19 listopada 2021 r.
DR- WZ.6730.299.2021.AK
              rbbiwz
 
 
OBWIESZCZENIE
 o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy  w postępowaniu wszczętym na wniosek Państwa Marzeny i Wojciecha Jaryczkowskich, w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.
Jednocześnie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na umożliwienie stronom zgodnie z art. 9 i 10 § 1 Kpa. przed wydaniem decyzji zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 24 września 2021 r.
Informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
            Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 68 47 55 686.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dudzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-19 14:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Winograd
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-19 14:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Winograd
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 14:40:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony