ˆ

Warunki zabudowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku i przedłużeniu terminu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 127/1 obręb 0055 położonej przy ul. Nowy Kisielin – Świerkowa w Zielonej Górze.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-19 14:37:50 przez Anna Winograd, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,  9 listopada 2021 r.
DR- WZ.6730.328.2020.AK
              rbbiwz
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie przez inwestora planowanego sposobu zagospodarowania działki nr 127/1 obręb 0055 położonej przy ul. Nowy Kisielin – Świerkowa w Zielonej Górze z „12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną” na „13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną”.
Jednocześnie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na złożoność sprawy oraz zmianę wniosku w toku prowadzonego postępowania. Załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.
Informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) organ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany
w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, na indywidualny wniosek strony.
            Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielona Góra ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41, Departament Rozwoju Miasta Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel. 68 454 46 69.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Kościelniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-19 14:37:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Winograd
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-19 14:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Winograd
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 14:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony