ˆ

Warunki zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 230 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze, do Ministra Klimatu i Środowiska celem uzgodnienia, oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 127/1 obręb 0055 położonej przy ul. Nowy Kisielin - Świerkowa w Zielonej Górze.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, celem uzgodnienia, oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku i przedłużeniu terminu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 127/1 obręb 0055 położonej przy ul. Nowy Kisielin – Świerkowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczęte na wniosek Pani Patrycji Bergmann dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z z infrastrukturą techniczną na działce nr 351/2 obręb 0047 położonej przy ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/41 obręb 0047 przy ul. Ochla-Bukowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 492 obręb 0060 przy ul. Przylep-Szybowcowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/48 obręb 0047 przy ul. Ochla-Lipowa w Zielonej Górze do Ministra Klimatu i Środowiska, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzgodnienia.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 492 obręb 0060 przy ul. Przylep-Szybowcowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/46 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 286/51 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 58/8 obręb 0046 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi, na działkach nr 152/4, 152/5, 152/7, 152/3 obręb 0020 przy ul. Krętej – ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 492 obręb 0060 przy ul. Przylep-Szybowcowa w Zielonej Górze.

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 230 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi, na działkach nr 152/4, 152/5, 152/7, 152/3 obręb 0020 przy ul. Krętej – ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze

Nawigacja między stronami listy informacji