ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i szafki SK3, na działce nr 524/1 obręb 0032 przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie wiaty drewnianej, na działce nr 196 obręb 0051 sołectwo Zatonie w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr 365/4, 353/5, 353/6 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów od nr 11 do nr 23 zlokalizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze, na działkach nr 40, 120/2, 132/5, 922, 923 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie linii 220kV będącej częścią inwestycji pn. przebudowa istniejącej linii 220kV Leśniów- Żukowice kolidującej z zakładem Stelmet S.A., na działkach nr 153/1, 230, 159/1, 229, 246 obręb 0048 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze.