ˆ

Inwestycje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej, na działkach nr 70/387, 70/388, 70/389, 70/390, 70/391, 70/392, 70/393, 70/394, 70/450, 70/199, 70/200, 70/202, 70/451, 70/212, 70/213, 70/214, 70/219, 70/248 obręb 0052 sołectwo Sucha w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie drogi ul. Przylep-Podgórna, na działkach nr 229/3, 623 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr 2330, 2329, 1066, 2360, 1002, 2358, 2324 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 149/13, 149/7, 149/9, 149/8 obręb 0045 sołectwo Drzonków w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działkach nr 50/3, 102/11, 215/1 obręb 0048 sołectwo Jeleniów w Zielonej Górze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 715/12, 2330, 997, 1002, 1063 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:rozbudowie/budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 749 obręb 0058 sołectwo Krępa w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr 2330, 2329, 1066, 2360, 1002, 2358, 2324 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz urządzeniami i przyłączami, na działkach nr 349/2, 351/11, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 352, 353, 673, 674/1 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działce nr 319/14 obręb 0045 sołectwo Drzonków w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działkach nr 97/37, 97/38, 97/45 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działkach nr 510/16, 510/35, 1049, 1055 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działkach nr 393/4, 393/8 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV, na działkach nr 206/8, 206/9 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 756/116 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.