ˆ

2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zweryfikowana lista zadań BO 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Właściwe Departamenty Urzędu Miasta Zielona Góra oraz komisja ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego przy Radzie Miasta dokonały oceny formalnej i merytorycznej 68 zadań zgłoszonych przez mieszkańców.