ˆ

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne (PEM)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO8311, zlokalizowanej w Zielonej Górze na ul. Wrocławska 17.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1034, zlokalizowanej w Zielonej Górze na dz. nr 111/4, obręb 38.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1003, zlokalizowanej w Zielonej Górze na ul. Przemysłowa 6.
 

Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaświadczenie dot. zgłoszenia instalacji, prowadzonej przez operatora: P 4 Sp. z o. o., o nazwie: ZGO1011 zlokalizowanej w Zielonej Górze przy Osiedle Śląskie 5K-5L.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO3062, zlokalizowanej w Zielonej Górze na działce nr 979, obręb 0057 Zawada.