ˆ

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne (PEM)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 44798 ZIELONA GÓRA (61490 PZI_ZIELONAGO_STARYKISIELPD), zlokalizowanej w Zielonej Górze, dz. nr 385.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 41146 DRZONKOW (61146N! PZI_ZIELONAGO_DRZONKOW), zlokalizowanej w Zielonej Górze, Drzonków 46.

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: ENEA Operator Sp. z o. o., o nazwie: napowietrzna linia 110 kV relacji GPZ Energetyków - GPZ Kisielin (odcinej jednotorowy) zlokalizowanej w Zielonej Górze przy dz. nr:
181, 170/13, 170/1, 55, 56, 180, 57/14, 178, 177/2, 151/8, 138/5, 65/1, 138/3, 156, 68/5, 119/1, 65/14, 65/50, 65/51, 124, 25/18, 251/1, 25/3, 53/5, 52/3, 49/10, 59, 58, 60/2, 62/12, 62/27, 254/132, 64, 254/3, 65, 62/16, 62/12, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 62/14, 76/5, 62/29, 1/2, 476/16, 476/7, 476/14, 476/8, 9/141, 476/13, 29/2, 29/1, 475/4, 475/2, 475/6, 477/2, 477/1, 30/11, 55/6, 51/6, 51/7, 51/8, 52/1, 52/4, 52/7, 52/5, 52/8, 48/3, 48/4, 48/6, 40/1, 40/6, 273, 442, 438/4, 438/5, 438/6, 438/2, 438/3, 314/1, 513, 314/2, 123/7, 123/8, 124/1, 125,4, 117/8, 126/1, 440/2, 128/5, 128/6, 133/4, 424, 129,132/1, 437, 406, 137/1, 140/7, 140/5, 141/2, 141/1, 217/2, 232/3, 232/6, 29, 37, 11, 34/2, 39/2, 202/ 207, 769, 373. 

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: ENEA Operator Sp. z o. o., o nazwie: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ KISIELIN zlokalizowanej w Zielonej Górze przy dz. nr 15/89 (obręb 0055).
 

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: ENEA Operator Sp. z o. o., o nazwie: napowietrzna linia 110 kV relacji GPZ Energetyków- GPZ Kisielin/ GPZ Braniborska - GPZ Kisielin (odcinek dwutorowy) zlokalizowanej w Zielonej Górze przy dz. nr:
769, 760/29, 768, 247/10, 247/12, 247/13, 247/9, 246/11, 246/4, 250/8, 250/5, 250/3, 250/1, 530/1, 295, 530/3, 294/1, 516, 301/2, 301/4, 301/5, 302/4, 303/9, 304/4, 534/4, 305/6, 510/5, 84/20, 84/19, 341/93, 341/98, 341/100, 511/6, 340/8, 340/5, 515/4, 425/5, 425/9, 425/8, 426, 450, 545/1, 447/1, 447/2, 543, 445, 446/2, 446/6, 454/1, 446/5, 455, 444, 411/3, 411/4, 683/1, 425/2, 83/9, 686, 83/10, 82/1, 81/1, 387, 79/17, 15/78, 15/87, 15/89.