ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne (PEM)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: TOWERLINK POLAND Sp. z o. o., o nazwie: BT33374 ZIELONA GÓRA POŁUDNIE, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska, dz. nr 303/2.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1015, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Św. Cyryla i Metodego 9.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 44801 (61421N!)  PZI_ZIELONAGO_BOTANICZNA, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 41222 (61222N!)  PZI_ZIELONAGO_SPALONYLAS), zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 2.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1034, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Kąpielowa, dz. nr 111/4, obręb 38.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 41171 ZIELONAGORA (61171 PZI_ZIELONAGO_ZIMNA), zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Zimna 5.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1033, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Kordiana 7.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: Orange Polska S.A., o nazwie: 5436 (61559N!) WIKANOWO2 (PZI_ZIELONAGO_WROCLAWSKA), zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 106/4.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: Orange Polska S.A., o nazwie: (61548N!) ZIELONA GORA SŁONECZNE (PZI_ZIELONAGO_SLONECZNE), zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Rydza- Śmiglego 1, dz. nr 47/1.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1003, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Przemysłowa 6.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1030, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Osadnicza 24.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1028, zlokalizowanej w Zielonej Górze,
Al. Zjednoczenia 118.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1037, zlokalizowanej w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 63a.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1031, zlokalizowanej w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 63.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: P4 Sp. z o.o., o nazwie: ZGO1002, zlokalizowanej w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 9.

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: Emitel S.A., o nazwie: RTON Zielona Góra/ ul. Ptasia zlokalizowanej w Zielonej Górze przy ul. Ptasia 34.
 

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 44798 ZIELONA GÓRA (61490 PZI_ZIELONAGO_STARYKISIELPD), zlokalizowanej w Zielonej Górze, dz. nr 385.

Informacja o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji, prowadzonej przez operatora: T-Mobile Polska S.A., o nazwie: 41146 DRZONKOW (61146N! PZI_ZIELONAGO_DRZONKOW), zlokalizowanej w Zielonej Górze, Drzonków 46.

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: ENEA Operator Sp. z o. o., o nazwie: napowietrzna linia 110 kV relacji GPZ Energetyków - GPZ Kisielin (odcinej jednotorowy) zlokalizowanej w Zielonej Górze przy dz. nr:
181, 170/13, 170/1, 55, 56, 180, 57/14, 178, 177/2, 151/8, 138/5, 65/1, 138/3, 156, 68/5, 119/1, 65/14, 65/50, 65/51, 124, 25/18, 251/1, 25/3, 53/5, 52/3, 49/10, 59, 58, 60/2, 62/12, 62/27, 254/132, 64, 254/3, 65, 62/16, 62/12, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 62/14, 76/5, 62/29, 1/2, 476/16, 476/7, 476/14, 476/8, 9/141, 476/13, 29/2, 29/1, 475/4, 475/2, 475/6, 477/2, 477/1, 30/11, 55/6, 51/6, 51/7, 51/8, 52/1, 52/4, 52/7, 52/5, 52/8, 48/3, 48/4, 48/6, 40/1, 40/6, 273, 442, 438/4, 438/5, 438/6, 438/2, 438/3, 314/1, 513, 314/2, 123/7, 123/8, 124/1, 125,4, 117/8, 126/1, 440/2, 128/5, 128/6, 133/4, 424, 129,132/1, 437, 406, 137/1, 140/7, 140/5, 141/2, 141/1, 217/2, 232/3, 232/6, 29, 37, 11, 34/2, 39/2, 202/ 207, 769, 373. 

Zgłoszenie instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie instalacji, prowadzonej przez operatora: ENEA Operator Sp. z o. o., o nazwie: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ KISIELIN zlokalizowanej w Zielonej Górze przy dz. nr 15/89 (obręb 0055).
 

Nawigacja między stronami listy informacji