ˆ

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie z wykonania budżetu